Mạch chuông cửa lập trình 8051 ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

Mạch chuông cửa lập trình 8051

Code lập trình Asembly + Chơi 6 bài hát khác nhau có cả bài hát Happy Birthday - Mỗi lần nhấn nút là 1 bài hát khác nhau.


Code:
ORG 00H
JMP START
ORG OBH
JMP TIM0
START: MOV TMOD,#00000001B
       MOV IE,#10000010B
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
MOV 31H,#00
 START0:
       MOV 30H,#LOW SONG
NEXT:
   MOV  A,30H
OOV  DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV R2,A
JZ END0
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV A,R2
SWAP A
ANL A,#0FH
JNZ SING
CLR TR0
JMP D1
  SING:
       DEC A
MOV 22H,A
RL A
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV TH0,A
MOV 21H,A
MOV A,22H
RL A
INC A
MOVC A,@A+DPTR
MOV TL0,A
MOV 20H,A
SETB TR0
D1: CALL DELAY
   INC 30H
JMP NEXT
 END0: CLR TR0
   MOV A,31H
  XRL A,#00H
JNZ END1
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG3
JMP NEXT
 END3: MOV A,31H
       XRL A,#03H
JNZ END4
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG4
JMP NEXT
 END4:MOV A,31H
       XRL A,#04H
JNZ END5
JB P3.7,$
CALL DELAY1
JNB P3.7,$
INC 31H
MOV 30H,#LOW SONG5
JMP NEXT
 END5: JMP START
 TIM0:
       PUSH ACC
PUSH PSW
SETB RS0
CLR RS1
MOV TL0,20H
MOV TH0,21H
CPL P1.0
POP PSW
POP ACC
RET1
DELAY: MOV R7,#02H
  D2:  MOV R4,#125
  D3:  MOV R3,#248
       DJNZ R3,$
DJNZ R4,D3
DJNZ R7,D2
DJNZ R5,DELAY
RET
DELAY1:MOV R4,#20
   D4: MOV R3,#248
   DJNZ R3,$
DJNZ R4,D4
RET
ORG 300H
  TABLE:
       DW 64260,64400,64524,64580
DW 64684,64777,64820,64898
DW 64968,65030,65058,65110
DW 65157,65178,65217
SONG: ;1 song pekinese
     ;1
DB 42H,42H,42H,52H,64H,04H
DB 62H,62H,62H,72H,84H,04H
DB 92H,92H,82H,72H,64H,04H
DB 82H,82H,52H,62H,44H,04H
  ;2
DB 42H,42H,42H,52H,64H,04H
DB 62H,62H,62H,72H,84H,04H
DB 92H,92H,82H,72H,64H,04H
DB 82H,82H,52H,62H,44H,04H
DB 00H
  SONG1:  ;Happy birthday song 2
        ;1
DB 82H,01H,81H,94H,84H
DB 0B4H,0A4H,04H
DB 82H,01H,81H,94H,84H
DB 0C4H,0B4H,04H
 ;2
DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H
DB 0B4H,0A4H,94H
DB 0E2H,01H,0F1H,0D4H,0B4H
DB 0C4H,0B4H,04H
DB 00H
  SONG2: ;3 song tumbler
       ;1
DB 84H,94H,88H
DB 64H,54H,68H
DB 84H,64H,54H,44H
DB 62H,82H,42H,62H,58H
;2
       DB 84H,94H,88H
DB 64H,54H,68H
DB 84H,64H,54H,44H
DB 52H,42H,52H,62H,48H
DB 00H
  SONG3: ;Sister carrying the fourth song dolls
       ;1
DB 84H,02H,82H,64H,54H
DB 64H,54H,48H
DB 64H,02H,52H,44H,24H
DB 14H,24H,18H
;2
       DB 24H,02H,22H,42H,24H
DB 44H,54H,68H
DB 54H,02H,52H,84H,84H
DB 54H,64H,48H
DB 00H
SONG4:;Fifth song two tigers
    ;1
DB 44H,54H,64H,44H
DB 44H,54H,64H,44H
DB 64H,74H,88H
DB 64H,74H,88H
;2
DB 82H,92H,82H,72H,64H,44H
DB 82H,92H,82H,72H,64H,44H
DB 44H,84H,48H
DB 44H,84H,48H
DB 00H
SONG5: ; Sixth song three little kittens
   ;1
DB 62H,82H,82H,62H,98H
DB 92H,0B2H,0B2H,82H,98H
DB 62H,82H,82H,52H,68H
DB 92H,0B2H,0B2H,82H,98H
;2
DB 62H,82H,82H,62H,92H,92H,94H
DB 92H,0B2H,0B2H,92H,84H,94H
DB 0B8H,0B4H,04H
DB 00H
END

( Code + Mô phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử
8051projects.info
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266