[Share code] Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16×2 với Arduino ~ eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử

[Share code] Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16×2 với Arduino


Chắc các bạn đã biết dùng LCD 16×2?Thật đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử làm như mình, thêm các hiệu ứng chữ để làm nó sinh động hơn, thú vị hơn cho người xem thì hay hơn nhiều.Nào, cùng bắt đầu thôi!
Các bạn cắm mạch kết nối giữa Arduino với LCD16x2 như phía dưới hình .
Sau đây là các code hiển thị cho các bạn tham khảo
  • Blink 

Nhấp nháy chữ trên LCD:
//Thêm thư viện LiquidCrystal - nó có sẵn vì vậy bạn không cần cài thêm gì cả
#include <LiquidCrystal.h>

//Khởi tạo với các chân
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

  lcd.begin(16, 2);//Thông báo đây là LCD 1602
  lcd.print("Hello World!");//In ra dòng chữ, bạn có thể chỉnh chữ lại tuỳ ý
  lcd.setCursor(0 , 1);
  lcd.print("arduino.vn");
}

void loop() {
lcd.noDisplay();//Xoá màn hình hiển thị
delay(500);//chờ 0,5 giây
lcd.Display();//Hiển thị trở lại
delay(500);
}

Kết quả:
  • Tự động cuộn chữ

Chương trình tự dịch chuyển chữ ở dòng thứ 1 trên LCD khi bắt đầu có kí tự ở dòng thứ 2:
// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Cấu hình hàng và cột LCD
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
  // Đưa con trỏ về vị trí (0,0):
  lcd.setCursor(0, 0);
  // In ra giá trị từ 0 - 9:
  for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
    lcd.print(thisChar);
    delay(500);
  }

  // Đặt con trỏ tới vị trí (16,1):
  lcd.setCursor(16, 1);
  // Cấu hình hiển thị tự cuộn chữ:
  lcd.autoscroll();
  //IN giá trị từ 0 - 9:
  for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
    lcd.print(thisChar);
    delay(500);
  }
  // Tắt chức năng tự động cuộn
  lcd.noAutoscroll();

  // Xóa màn hình cho vòng lặp kế tiếp
  lcd.clear();
}
Kết quả:
Blink con trỏ

Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Cấu hình hàng và cột:
  lcd.begin(16, 2);
  // In thông báo hello ra LCD.
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  // Tắt blink con trỏ
  lcd.noBlink();
  delay(3000);
  // Bật blink con trỏ
  lcd.blink();
  delay(3000);
}

Kết quả:Blink con trỏ dưới dạng dấu gạch nối

Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng dưới dạng gạch nối:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Khởi tạo LCD:
  lcd.begin(16, 2);
  // In thông báo trên LCD.
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  // Tắt con trỏ:
  lcd.noCursor();
  delay(500);
  // Hiện con trỏ:
  lcd.cursor();
  delay(500);
}

Kết quả:Chạy chữ

Cho tất cả chữ chạy từ trái sang phải và ngược lại.
Arduino
// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Cấu hình LCD
  lcd.begin(16, 2);
  // In hello ra LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  delay(1000);
}

void loop() {
  // Cuộn 13 vị trí sang trái
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang trái:
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay:
    delay(150);
  }

  // Cuộn 29 vị trí sang phải:
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 29; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang phải:
    lcd.scrollDisplayRight();
    // wdelay:
    delay(150);
  }

  // Cuộn 16 vị trí sang trái
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang trái:
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay:
    delay(150);
  }

  // delay:
  delay(1000);

}

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Cấu hình LCD
  lcd.begin(16, 2);
  // In hello ra LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  delay(1000);
}

void loop() {
  // Cuộn 13 vị trí sang trái
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang trái:
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay:
    delay(150);
  }

  // Cuộn 29 vị trí sang phải:
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 29; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang phải:
    lcd.scrollDisplayRight();
    // wdelay:
    delay(150);
  }

  // Cuộn 16 vị trí sang trái
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
    // Cuộn 1 vị trí sang trái:
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay:
    delay(150);
  }

  // delay:
  delay(1000);

}
Kết quả:

In chữ và tự xuống dòng

Chương trình tự xuống dòng khi vượt quá số ký tự trong 1 dòng:
// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

// Khai báo 2 biến lưu hàng và cột LCD
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{ // Cấu hình LCD:
    lcd.begin(numCols, numRows);
}

void loop()
{ // Hiển thị ký tự từ a - z:
    for (int thisLetter = 'a'; thisLetter <= 'z'; thisLetter++) {
        // Lặp lại trên cột:
        for (int thisRow = 0; thisRow < numRows; thisRow++) {
            // lặp lại trên hàng:
            for (int thisCol = 0; thisCol < numCols; thisCol++) {
                // Đặt giá trị con trỏ hiện tại:
                lcd.setCursor(thisCol, thisRow);
                // In các ký tự lên LCD:
                lcd.write(thisLetter);
                delay(200);
            }
        }
    }
}

Text Direction

Kiểm soát vị trí con trỏ, ví dụ này phù hợp cho các ứng dụng điều khiển chọn menu dùng nút bấm:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int thisChar = 'a';

void setup() {
  // Cấu hình LCD:
  lcd.begin(16, 2);
  // Bật con trỏ:
  lcd.cursor();
}

void loop() {
  // Đảo chiều tại 'm':
  if (thisChar == 'm') {
    // Dịch phải cho ký tự kế tiếp
    lcd.rightToLeft();
  }
  // Đảo chiều tiếp tục tại 's':
  if (thisChar == 's') {
    // Dịch trái cho ký tự kế tiếp
    lcd.leftToRight();
  }
  // reset tại 'z':
  if (thisChar > 'z') {
    // Tới vị trí (0,0):
    lcd.home();
    // Bắt đầu in a tại 0
    thisChar = 'a';
  }
  // In ký tự
  lcd.write(thisChar);
  // delay:
  delay(1000);
  // Tăng ký tự tiếp theo:
  thisChar++;
}
Kết quả:
Mình đã chỉ các bạn cách sử dụng các hiệu ứng khác nhau, cơ bản nhất của Text LCD 16×2.Chúc các bạn may mắn với các hiệu ứng này và ứng dụng được vào nhiều project hay hơn.
( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

------------------------------------------------------------------------------------
DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày-----------------------------------------------------------------------------------

DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử
In bài này
Previous
Next Post »

Bạn đọc hãy giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng bằng cách để lại bình luận, chúng tôi luôn đón nhận mọi ý kiến của các bạn:
» Bình luận nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Vui lòng không Spam nhận xét với mọi hình thức.
» Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

- Bạn có thể chèn Link nhạc (NCT), video(Youtube),Hình ảnh vào comment bằng cú pháp:
+ [youtube] Link video Youtube [/youtube].
+ [img] Link ảnh( định dạng PNG, JPG,GIF) [/img]
+Chèn link liên kết: <a href="LINK" rel="nofollow">Name</a>
-Bạn copy mã bên cạnh biểu tượng chèn vào nhận xét để bày tỏ cảm xúc!! ConversionConversion EmoticonEmoticon

       Mạch Khóa Số Điện Tử Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch Đèn giao thông Ngã Tư Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim Final Mạch Trái Tim I Love U

THƯ MỤC KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ ECHIPKOOL

Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code AVR - C Code led sao băng Code PIC - C Điện tử cơ bản điện tử viễn thông Đo Nhiệt Độ DS18B20 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh Đo tốc độ động cơ Động cơ robo Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Học Orcad Học Protues Hồng ngoại Lập Trình 8051 Lập Trình AVR lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo lập trình PIC Lập trình Robot Lập trình VHDL Lcd16x2 Led Clock Led Quay Led RGB Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Cảm Biến Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch đọc file nhạc MP3 dùng Atmega 8 Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ LCD Mạch đồng hồ Matrix Mạch giao thông Mạch in Mạch khóa số điện tử Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo Mạch Led Vumeter Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm Mạch RS232 Mạch RS485 Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch truyền điện không dây Mạch Vi điều khiển Module Bluetooth Module Sim Module Sim548 Motor Nhiệt độ - Độ ẩm oscilloscope Phần mềm điện tử Phần Mềm Diệt Viruts Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo Phần mềm vi tính robocon Rule robocon Sạc Acquy Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Smart Home Tài liệu Điện Tử Tranzitor Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC UART Ứng Dụng Led Quảng Cáo Ứng dụng USB USB TO COM Vi điều khiển - Ứng dụng Vi mạch số VOM Wifi ESP8266