Ultra Video SplitterPhần mềm cắt video thành các phần nhở,hỗ trợ các định dạng đuôi.flv.avi.mp3.mp4,....Sử dụng rất đơn giản có sẵn Key.chú ý:mặc định file chia làm 4 phần,bạn không nên thay đổi.

(pass:chipkool.tk)

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top