Chat
Danh mục
Video học Orcad từ A - Z

Video học Orcad từ A - Z

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Video học Orcad từ A - Z đã được thêm vào giỏ hàng


Nhiều bạn cảm thấy khó khăn khi mới sử dụng phần mềm vẽ mạch orcad,Chip Post cho các bạn bộ Video học Orcad từ A - Z của Pay it Forward - Khởi đầu luôn khó khăn hãy để chúng tôi giúp bạn.[id]Phần1;http://www.youtube.com/watch?v=_X7TJgJcH1s|Phần2;http://www.youtube.com/watch?v=9LKY6ZCtJAA|Phần3;http://www.youtube.com/watch?v=lopJEk50zeo|Phần4;link|Phần5;http://www.youtube.com/watch?v=a629KZB0aG8|Phần6;http://www.youtube.com/watch?v=IfeVc_WuBN8|Phần7;http://www.youtube.com/watch?v=8prr_uMgRsw|Phần8;http://www.youtube.com/watch?v=9zhcdxGvRnI|Phần9a;http://www.youtube.com/watch?v=zjaG0kFVJg0|Phần9b;http://www.youtube.com/watch?v=mEz0n-fhNvk|Phần10;http://www.youtube.com/watch?v=aZqte0BjE3s|Phần11;http://www.youtube.com/watch?v=Eq6lwuKumZc|Phần12;http://www.youtube.com/watch?v=mIdUwDpZ7aM|Phần13;http://www.youtube.com/watch?v=9Hi8RYi-DKQ|Phần14a;http://www.youtube.com/watch?v=cFO61_HohBE|Phần14b;http://www.youtube.com/watch?v=Uj6nn3roey4|[/id]


Blog Điện Tử | Tin Học