Chat
Danh mục
Cách nhận biết Transistor

Cách nhận biết Transistor

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Cách nhận biết Transistor đã được thêm vào giỏ hàng

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản xuất nhưng thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung quốc.
Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor
B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.


Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073
vv...
Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chữ cái. Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm.


Mục Lục:
1. Cách xác định chân E, B, C của Transistor
2. Phương pháp kiểm tra Transistor
3. Các thông số kỹ thuật của Transistor
4. Ứng dụng của Transistor


(686KB)


Blog Điện Tử | Tin Học