Chat
Danh mục
Tài liệu - Cấu kiện điện tử

Tài liệu - Cấu kiện điện tử

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Tài liệu - Cấu kiện điện tử đã được thêm vào giỏ hàng
Gồm các phần:

Chương 1. vật lý bán dẫn
Chương 2: tiếp giáp pn - diode bán dẫn
Chương 3. transistor hiệu ứng trường

(5.21MB)

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử