Chat
Danh mục
Mạch nạp vi điều khiển Pic

Mạch nạp vi điều khiển Pic

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Mạch nạp vi điều khiển Pic đã được thêm vào giỏ hàng


Mạch nạp là một phần không thể thiếu khi bạn muốn chạy một chương trình trên vi điều khiển Pic.
Sau đây mình giới thiệu cho các bạn một mạch nạp Pic học 16Fxx và một Piclab của họ 16Fxx (Nạp ngay trên boardtest)
  • Mạch nạp:

Mạch nạp pic
  • Piclab:


* Cả hai phần nói trên bạn có thể tải theo link dưới
|| Download Mạch nạp cho pic và Piclab
 

* Để nạp chương trình cho Pic bạn dùng chương trình Winpic800
|| Download Winpic800
 

* Các bạn có thể tham khảo thêm tại http://coolcircuit.com