Chat
Danh mục
Project Hiển thị Led 7 Seg và chạy 8 led đơn kết hợp dùng ngắtt ngoài dùng Pic 16f877A

Project Hiển thị Led 7 Seg và chạy 8 led đơn kết hợp dùng ngắtt ngoài dùng Pic 16f877A

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Project Hiển thị Led 7 Seg và chạy 8 led đơn kết hợp dùng ngắtt ngoài dùng Pic 16f877A đã được thêm vào giỏ hàng

                                     Mạch khi chon mode Led 7 SEGKhi chọn mode 8 led đơn thì 7SEG tự động tắt

Tải soure code MikroC và mạch mô phỏng Proteus ở đây.


Link dự phòng(pass:chipkool.tk)


Theo http://tudonghoa.de.gg