Mạch đếm sản phẩm dùng IC sốĐây là mạch đếm sản phẩm dùng ic số 4511 - 4518 - 4093 - 555 của 1 bạn nhờ Chip thiết kế mạch in các bạn có thể download file nguyên lý sau về xem.

( Nguyên lý PDF)


VIDEO


File mạch in chip vẽ đã chạy như trên video trên:( Mạch Orcad Full capture + Layout + Mạch In )

Buy: Liên hệ New.moon9xone@gmail.com

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top