Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 3)

10. Các thao tác xử lý văn bản
a. Chọn văn bản.
- Để chọn 1 ký tự trên văn bản, bạn đặt trỏ chuột cạnh ký tự, kế đến kết hợp nhấn phím Shift rồi nút mũi tên qua trái hoặc qua phải tuỳ theo vị trí bạn đặt con trỏ cạnh ký tự, khi đó con trỏ chuột trên màn hình sẽ tô đen ở phía trái hoặc phía phải của nó, xong bạn thả phím Shift ra.
- Để chọn 1 từ, bạn dùng chuột nhấp kép vào từ đó, hoặc có thể kết hợp giữa tổ hợp phím Ctrl + Shift và nút mũi tên qua trái  hoặc phải  để chọn.
- Để chọn 1 dòng, bạn chuyển trỏ chuột đến đầu dòng đó, khi con trỏ chuyển thành dạng mũi tên chếch sang phải,bạn nhấp chuột để chọn.
- Để chọn 1 câu, bạn chuyển trỏ chuột đến câu muốn chọn, giữ phím Ctrl rồi nhấp vào câu đó.
- Để chọn 1 đoạn, bạn nhấp trái chuột 3 lần lên đoạn đó.
- Để chọn toàn bộ văn bản, bạn nhấp tổ hợp phím Ctrl + A hoặc nhấp menu Edit > Select All.
VD:
- Chọn 1 ký tự
- Chọn 1 từ
(Xem tiếp)Tip4pc.com

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top