Tổng hợp lập trình VHDL cơ bản

Ngoài những môn học lập trình Vi Điều Khiển cho các dòng chip 8051 - AVR - PIC Các bạn chắc cũng giống chip phải học thêm món lập trình VHDL mà chẳng mấy được thực hành trên KIT thật..Đúng hơn học chay,.Thời gian qua chip lục lại máy tính thấy những bài lập trình VHDL mà chip đã test chạy trên máy đem upload lên chia sẻ cùng mọi người..Các bạn download phần mềm Quartus 8.2 về cài rồi chạy thử nhé..Bạn nào chưa biết dùng phần mềm có thể Commnet để chip viết TUT .1.Đếm 000- 123
2. Đếm 15 - 67
3. Đếm 4 Bit
4. Đếm BCD 000-999
5. Dịch 74hc164
6. Mạch giải mã 16 đường sang 2  đường
7. Mạch giải mã 2 đường sang 4
8. Mạch giải mã 2 đường sang 4 có chân E cho phép
9.Mạch giải mã 4 đường sang 10
10.Mạch giải mã 4 sang 16
11.Mạch giải mã 7 segment
12.Mạch giải mã 7 segment 000-999
13.Mạch giải mã 7 segment 00-99
14.Mạch giải mã 7 segment A - F
15. Mạch giải mã 8 đường sang 3 đường 1 chân cho phép
16...Updating....

EchipKool - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top