BodyCom - truyền dữ liệu qua cơ thể người


Microchip’s BodyCom™ Technology là công nghệ truyền dữ liệu tốc độ thấp không dây sử dụng cơ thể người để làm cấu nối truyền dấn. Khác với công nghệ RFID, hay RF, BodyCom dựa vào nguyên lý Capacitive Coupling để truyền dẫn 2 chiều dữ liệu giữa 2 thiết bị.


Những ưu điểm của BodyCom:

Dễ dàng phát triển ứng dụng
- Không cần thiết kế Antenna RF
- Tần số thấp, có thể sử dụng bởi hầu hết các loại vi điều khiển và AFE Freq (125Khz/8Mhz), không cần thạch anh chuyên dụng
- Đáp ứng tiêu chuẩn FCC phần 15-B về bức xạ phát ra
- Sử dụng ít linh kiện so với các công nghệ hiện có

Tiết kiệm năng lượng:
- Không cần bộ phát không dây cho việc truyền dữ liệu 2 chiều
- Không sử dụng từ trường năng lượng cao

Bảo mật:
- Cung cấp xác thực hai chiều thông qua cơ thể con người
- Ngăn ngừa tấn công "Relay Attack" trong giải pháp PKE

Hỗ trợ các giải pháp mã hóa cao cấp:
- Tương tự KeeLoq® Technology với AES-128
Các ứng dụng:

Video:

Xem thêm: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/embeddedsecurity/technology/bodycom.html

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top