Chat
Danh mục
Khắc phụ Orcad layout Lác, chậm trên Windows 7

Khắc phụ Orcad layout Lác, chậm trên Windows 7

Số lượng:
Thêm vào giỏ
Khắc phụ Orcad layout Lác, chậm trên Windows 7 đã được thêm vào giỏ hàng

Qua tìm hiểu. Chip chia sẻ cho các bạn đang vẽ mạch trên Phần mềm Orcad Layout giống Chip các Khắc phục lỗi layout chậm - Lúc kéo layout cứ lác cảm giác rất khó chịu không mượt như Altium Designer.

Nhưng sau khi các bạn làm theo những bước sau thì sẽ loại bỏ mọi khó chịu đấy, Chip đã test OK nhé.

1. Mở Orcad Layoutl lên.


2. Chọn Options 


3. Chọn User Preferences...


4. Làm theo hình nhé


Chúc các bạn thành công!

Echipkool.com - Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử