Mạch robot do đường Mini AVR
VIDEO ( Full)(version 2014-05-05) - Mạch công suất dùng IR2184, mạch CPU dùng atmega16 và sensor dùng led hồng ngoại và code test
 Theo lanhcdt(codientu.org)

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top