Cảm biến đo từ trường ( Hall Sensor)


Mục đích: Cảm biến từ trường được ứng dụng để phát hiện từ trường của môi trường xung quanh. Nó được ứng dụng trong bộ đo tốc độ, dùng làm mạch đếm hoặc dùng để phát hiện vị trí của vật, khuyết tật đường ống nói chung là những vật có khả năng nhiễm từ.
Mạch ứng dụng Hall sensor HW_A101 để đo vật nhiễm từ:Mạch nguyên lý:Từ sơ đồ nguyên lý ta thấy trong mạch sử dụng Hall sensor HW_A101. Điện thế lối ra của HW_A101 theo datasheet mã là: 137mV rất nhỏ, vì vậy tron mạch sử dụng OPAMP LM358 để khuếch đại. Điện thế lối ra sau khi khuếch đại là:1 đến 3.7V. Điện thế này đủ để làm LED sáng và ta có thể kiểm tra điện thế lối ra với đồng hồ đo Volt hoặc Bằng LED.
Datasheet của HW_A101 và LM358:
https://www.dropbox.com/sh/p6z3h5hx82q124h/AAAxjReSGjCL59ht7VuJq3Pra?dl=0
Sơ đồ mạch in vẽ bằng phần mềm orcard 9.2
Mạch thực tế:
Mặt trên:
Mặt dưới:Xem thêm : Hall effect sensor A1301

Ứng dụng hiệu ứng hall: khi áp dụng một từ trường vuông góc lên một bản làm bằng kim loại hay chất bán dẫn hay chất dẫn điện nói chung (thanh Hall) đang có dòng điện chạy qua. Lúc đó ta nhận được hiệu điện thế (hiệu thế Hall). Hiệu ứng Hall được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị đo, đầu dò từ trường. Các thiết bị này thường phát ra tín hiệu rất yếu và cần được khuếch đại. Nhưng trong bài này tôi sử dụng Hall A1301 có điện thế lối ra lớn 3 đến 4 Volt,, có thể làm sáng led.
Hình Hall A1301:

Mạch in:
Mạch thật:

Theo dientudalat

eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top