Hướng dẫn mạch nạp vi điều khiển AVR Atmega 16/32


Mình sẽ hướng dẫn các bạn " Cách nạp chương trình cho Atmega16 và 32 với mạch nạp USBISP và phần mềm nạp Progisp " bằng hình ảnh.
Hạn chế tối đa cho các bạn chưa biết về Fuse Bits.;)
Điều khác nhau cơ bản giữa ATmega8 và ATmega16(hoặc 32) là:
-ATmega8 có WTDON ( WTDON luôn bằng 1 khi nạp chương trình )
-ATmega16 ( hoặc 32 ) có JTAGEN (JTAGEN luôn bằng 1 khi nạp chương trình )


I.Phần mềm hỗ trợ.

Driver cho USBasp : ( Các phiên bản mới mạch nạp hỗ trợ chuẩn HID nên không cần Driver)[​IMG]
Winxp


Win7


Chương Trình Nạp:
Progisp168


Các bạn down Driver tương thích với máy tính của mình và chương trình nạp Progisp về máy....và dễ dàng cài đặt chúng.

II.Cách nạp chương trình cho ATmega16 , 32
Về cơ bản cách nạp cho ATmega16 và ATmega32 là giống nhau , trong bài viết này mình sẽ lấy ATmega16 là ví dụ:

Chú ý: Các ô vuông màu đỏ là những phần quan trọng.
Các chữ và ô vuông các màu còn lại là phần giải thích cho mọi người dễ hiểu.

Bước 1: Chạy chương trình nạp Progisp.

Bước 2:
-1:Chương trình nhận mạch nạp USBISP.
-2:Chọn loại chip ATmega16 ( Nếu là ATmega32 thì bạn chọn loại chip ATmega32 , còn về sau giống nhau )


Bước 3 : (Mang tính chất giải thích)
Các thông số quan trọng khi nạp chương trình cho ATmega16 (Thông số quan trọng chương trình sẽ tự độngTích (V)khi bạn chọn chip tương ứng , bạn không cần thay đổi gì cả (Bên dưới là giải thích) )


Bước 4: Xóa chip ( Xóa chương trình cũ có trong chip ).


Bước 5 : Cấu hình "Fuse And Lock Config" của ATmega16. ( Phần này rất quan trọng với AVR , nếu không rõ sẽ dẫn đến Fuse Bits => Lỗi Chip )

B5.1: Defaut : Trở về cấu hình ban đầu


B5.2: Read : Đọc Cấu Hình Fuse Và Lock Của Chip.


B5.3: JTAGEN : JATGEN luôn để là 1 khi cấu hình " Fuse And Lock Config " cho ATmega16.(JTAGEN =1: Tắt JTAGEN ) ( Note: Để sử dụng PORTC xem datasheet)


B5.4:Cấu hình Tần Số Clock. ( Trong code của bạn sử dụng tần số nào thì bạn phải cấu hình đúng như vậy )
5.4.1: CKSEL0=1 : Sử dụng dao động nội 1 MHz

B5.4.2 : CKSEL1=1 : Sử dụng dao động nội 2Mhz
B5.4.3 : CKSEL0=1 và CKSEL1=1 : Sử dụng dao động nội 4Mhz

B5.4.4 : CKSEL2=1 : Sử dụng dao động nội 8MHz


B5.4.5: CKSEL0=CKSEL1=CKSEL2=CKSEL3=1 : Sử dụng bộ dao đông ngoài ( Thạch Anh)


Bước 5.5 : Write: Cấu hình tần số Thạch Anh từ chương trình vào chip.
Trong code của mình,mình sử dụng tần số Thạch Anh 1MHz nên mình chọn CKSEL0=1 và JTAGEN=1 sau đó là Write :


Bước 6 : Nạp chương trình FLASH.
-1:Click Load Flash
-2:Tìm file hex trong chương trình của bạn
-3:Open thôi


Bước 7 : Nạp chương trình Eeprom ( Nếu có )
-1:Click Load Eeprom
-2:Tìm file eep trong chương trình của bạn
-3:Open thôi


Bước 8 : Load chương trình.
Click Auto : để load chương trình bạn vừa chọn.


Bước 9:Hoàn thành.
Khi có dòng chữ : Erase,Write Flash,Verify Flash,Verify Eeprom,Successfully done tức là bạn đã nạp xong chương trình.

Theo banlinhkien

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top