[Video] - Hướng dẫn lập trình Led Matrix


Hình ảnh minh họa


P1 - Lập trình matrix chạy chữ từ dưới lên trên


P2 - Lập trình matrix chạy chữ từ dưới lên trên dùng 74HC595


P3 - Lập trình matrix 8x32 chạy chữ từ trên xuống dướiP4 - Lập trình matrix chạy chữ từ Phải qua Trái
Chúc các bạn thành công!

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top