Phần mềm Mô phỏng mạch điện Tina V9.0 Full

Link download: 
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Cách crack: Sau khi chạy file cài đặt Tina90SFDSDP.exe
1, Chép file Crack.exe đến thư mục đã cài đặt.
2, Chạy file Crack.exe
3, Chọn Yes
4, Đổi tên _TINA.exe thành TINA.exe
5, Chạy Loader.exe
6, Chọn TINA.exe
7, Chọn Yes
8, Thành công!

Nguồn codientu.org

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top