Mạch báo tiết học 12 tiết - Code C - AVR Atmega 16 - LCD 16x2


1. Video giới thiệu cách dùng:


2. Hình ảnh sản phẩm thực tế:


( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

Mua Full : 149k tất cả : Nguyên lý - Layout - Code C - Mạch in PDF 

Liên hệ: new.moon9xone@gmail.com

eChipKool SHOP - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top