Đo nhiệt độ 2 kênh DS18B20 - Hiển thị LCD 16x2
Nhiều bạn sinh viên sẽ cần đến folder Code C Lập trình giao tiếp IC cảm biến nhiệt độ chính xác DS18B20  hiển thị lên màn hình LCD 16x2.
- Code C mở bằng Keil C 4
- Mô phỏng Protues 7.8

( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

------------------------------------------------------------------------------------
DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày-----------------------------------------------------------------------------------

DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top