Đồng hồ điện tử hiển thị LCD 16x2 - IC 89S52File gồm:
- Nguyên lý layout Orcad 9.2
- Mô phỏng Protues 8.0
- Code Asembly
0015( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

------------------------------------------------------------------------------------
DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày-----------------------------------------------------------------------------------

DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top