Showing posts with the label Mạch điện hay Show all
Chia sẻ Firmware Trạm hàn (mỏ hàn có bộ điều khiển nhiệt độ)

Chia sẻ Firmware Trạm hàn (mỏ hàn có bộ điều khiển nhiệt độ)

Mạch tạo xung vuông dùng IC NE555

Mạch tạo xung vuông dùng IC NE555

Mạch điều tốc động cơ điện một chiều sử dụng IC 555

Mạch điều tốc động cơ điện một chiều sử dụng IC 555

Mô phỏng mạch khóa số điện tử dùng CD4017

Mô phỏng mạch khóa số điện tử dùng CD4017

Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017

Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017

Hướng dẫn làm mạch điều khiển các thiết bị điện trong gia đình bằng wifi (ESP8266-01 + Atmega8)

Hướng dẫn làm mạch điều khiển các thiết bị điện trong gia đình bằng wifi (ESP8266-01 + Atmega8)

Mạch tự động bơm nước vào bể khi cạn

Mạch tự động bơm nước vào bể khi cạn

Đèn báo xi nhan xe máy - Ôto sử dụng NE555 + 74164

Đèn báo xi nhan xe máy - Ôto sử dụng NE555 + 74164

Chia sẻ - Sơ đồ mạch phun sương tạo ẩm

Chia sẻ - Sơ đồ mạch phun sương tạo ẩm

Mạch đèn cầu thang đơn giản nhất.

Mạch đèn cầu thang đơn giản nhất.

Nghịch chút thôi - Mạch điều khiển quạt tự động

Nghịch chút thôi - Mạch điều khiển quạt tự động

Mạch đèn tự động bật tắt

Mạch đèn tự động bật tắt

Subscribe for our Newsletter

RE-IMAGINING THE WAY
Back to top